Kategorie
Komunikacja i Relacje O mediacjach

Mediacja rozwodowa krok po kroku

Mediacja rozwodowa krok po kroku

W Polskim systemie prawnym żeby uzyskać rozwód trzeba złożyć pozew rozwodowy, jeśli strony są dogadane co do warunków rozstania to do pozwu załączone jest porozumienie regulujące warunki rozstania (wola rozstania, sposób opieki na dziećmi, podział majątku). 

Artykuł bardziej szczegółowo traktuje o przeprowadzeniu rozwodu przez mediację. Pamiętajcie że każda sprawa jest inna i jeśli chcecie skorzystać z tej formy, zapraszam do kontaktu żeby ustalić szczegóły działania!

Krok 1. Rozpoczynamy mediację w trakcie której omówione będą wszystkie kluczowe punkty rozstania:

a) sam fakt rozstania ( z orzeczeniem winy czy bez orzekania o winie?)

b) jeśli są dzieci to w jaki sposób dalej będzie nad nimi sprawowana opieka

c) sposób podziału majątku

d) sposób korzystania z mieszkania

Krok 2. Po przerobieniu powyższych punktów zawierana jest ugoda

To najważniejsza część całego procesu – mediacja- która zajmuje najwięcej czasu. Mediator pomaga Wam przepracować wszystkie punkty rozstania, tak żeby doprowadzić do satysfakcjonującej Was ugody.

Krok 3. Redagujemy pozew rozwodowy który zawiera postanowienia ugody. Pozew składa jedno z rozwodzących się małżonków.

W pozwie zawarte są wszystkie istotne ustalenia który poczyniliście w trakcie mediacji, pozew będzie określał precyzyjnie wszystkie istotne elementy tak żeby postępowanie przed Sądem było jak najkrótsze.

Krok 4. Złożenie pozwu wraz z dokumentami (odpisy aktu małżeństwa, urodzenia dzieci, dotyczące majątku itd.) i opłacenie opłat sądowych (600 zł za pozew + 300 zł za podział majątku, 300 zł jest później zwracane za załatwienie sprawy przez ugodę )

Dokumenty zaczynam gromadzić już w toku mediacji, zebranie wszystkie w jedną całość nie powinno zająć dużo czasu.

Krok 5. Czekacie z sądu na informację o wyznaczeniu rozprawy (około 3 miesięcy)

Dużo zależy od ilości spraw które Sędzia, do którego trafi Wasza sprawa, aktualnie prowadzi. Należy wspomnieć że pozew gdzie wykazujecie zgodność co do warunków rozstania jest łatwiejszy do prze procedowania dla Sądu niż sprawa w której istnieje brak zgody i konflikt.

Krok 6. Stawiacie się na rozprawę, zazwyczaj Sąd pyta czy podtrzymujecie twierdzenia i zobowiązania zawarte w pozwie i ugodzie, jeśli tak całość trwa około 15 minut.

Zazwyczaj jest to jedna sprawa, 15 minut. Czasami dociekliwy Sędzia może zadać parę pytań.

Krok 7. Po rozprawie warto od razu złożyć wniosek o wydanie o prawomocnego wyroku (to przyspieszy sprawę).

Przeprowadzę Was przez te formalności żebyście jak najszybciej uzyskali dokumenty potwierdzające Wasz rozwód.

Krok 8. Czekacie na uprawomocnienie się orzeczenia o rozwodzie i doręczenie dokumentów z sądu.

Teoretycznie orzeczenie o rozwodzie uprawomocni się w ciągu 21 dni od wydania orzeczenia przez Sąd. W praktyce, trzeba poczekać na właściwy dokument z Sądu.

Krok 9. Koniec. Każde z Was idzie w swoją stronę. 

Cały proces od początku do końca to około 3 do 5 miesięcy.

Jeśli zastanawiasz się czy skorzystać z moich usług, zapraszam do kontaktu, chętnie odpowiem na wszystkie pytania i doradzę w jaki sposób przeprowadzić Waszą sprawę!