Alimenty

Alimenty

Oferuję skuteczne mediacje przy ustalaniu alimentów.

tel: 48 695 319 011

Każdy z rodziców jest zobowiązany do opieki nad dzieckiem i dostarczenia środków które pozwolą dziecku na godną egzystencję i rozwój.

Mediacja odnośnie alimentów to skomplikowany proces, jeśli dziecko jest pod opieką dwojga rodziców i każde uczestniczy w opiece. Warto wtedy ustalić zasady łożenia na dziecko, żebyście oboje mieli jasną sytuację. 

Jak to się robi poprzez mediację
(same alimenty):

  1. Zidentyfikowanie realnych potrzeb dziecka stosownie do wieku oraz możliwości finansowych obojga rodziców.
  2. Negocjacje których efektem jest ugoda mediacyjna określająca zasady i sposób łożenia na utrzymanie dziecka.
  3. Ugoda zawarta przed mediatorem podlega zatwierdzeniu przez właściwy Rejonowy Sąd Rodzinny.

Jeśli chcesz dowiedzieć się ile to kosztuje? Zadzwoń!

Mediator jest z Państwem na każdym etapie tego postępowania aż do momentu gdy dostaniecie Państwo orzeczenie Sądu.