Opieka nad dzieckiem

Opieka nad dzieckiem

Każdy z rodziców ma prawo do uczestniczenia w życiu dziecka. Określenie zasad pozwala stworzyć ramy, dzięki którym oboje rodziców mogą zaplanować swój czas, mogą przewidzieć różne sytuacje związane z dziećmi i unikać konfliktów.

Ustalenie pełnego zakresu władzy rodzicielskiej należy do wyłącznej kompetencji Sądu który kieruje się sugestiami stron, na przykład wypracowanymi w drodze mediacji.

Jak to się robi poprzez mediację
(opieka nad dzieckiem):

  1. Negocjacje których efektem jest ustalenie realnego, życiowego i precyzyjnego planu opieki nad dzieckiem .
  2. Określenie zasad i sposobu uczestnictwa w życiu dziecka (czy dziecko jest u jednego rodziców w weekendy? czy wszystkie? czy może dziecko ma dwa domy i następuje opieka naprzemienna? widzenia z dziadkami? wyjazdy wakacyjne? Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia? imprezy rodzinne typu urodziny, wesela? itp.)
  3. Badanie dostępności czasowej obojga rodziców wynikającej z pracy i trybu życia.
  4. Ugoda zawarta przed mediatorem podlega zatwierdzeniu przez właściwy Rejonowy Sąd Rodzinny.

Jeśli chcesz dowiedzieć się ile to kosztuje? Zadzwoń!

Mediator jest z Państwem na każdym etapie tego postępowania aż do momentu gdy dostaniecie Państwo orzeczenie Sądu.