Podział majątku

Podział majątku

Podział majątku poprzez mediację

tel: 48 695 319 011

Celem takich rozmów jest rozwiązanie wszystkich kwestii związanych ze sprawami majątkowymi stron. Po zakończeniu tego procesu, każdy powinien wiedzieć co się komu należy i na jakich zasadach.

Dynamika takiej mediacji jest bardzo specyficzna, bo z jednej strony mamy rozmowy o kwestiach majątkowych, ale z drugiej nadal w tle dużą rolę gra zakończona relacja – która w istotny sposób może rzutować na przebieg rozmów.

Dlatego warto rozważyć mediację, żeby przeprowadzić ten proces sprawnie, bez dużych strat emocjonalnych i materialnych.

Jak to się robi – podział majątku:

  1. Zidentyfikowanie wszystkich składników majątku wspólnego.
  2. Ustalenie wartości każdego ze składników majątku wspólnego.
  3. Ustalenie stanu rozliczeń (np: zobowiązania różnego typu – pożyczki, kredyty, nakłady poczynione na nieruchomość będącą wyłącznym majątkiem jednego z małżonków )
  4. Negocjacje odnośnie podziału – co komu przypadnie, ewentualne spłaty przy przejęciu przez jedną ze stron nieruchomości, ustalenie jak będą wyglądały rozliczenia.
  5. Negocjacje odnośnie podziału – co komu przypadnie, ewentualne spłaty przy przejęciu przez jedną ze stron nieruchomości, ustalenie jak będą wyglądały rozliczenia.

Jeśli już się rozwiedliście i został Wam jeszcze do podziału majątek to nie zrażajcie się, ponieważ mediacje to najszybszy sposób przeprowadzenia tego procesu.

Jeśli jesteście dopiero przez rozwodem to najlepiej kwestie rozwodowe i podział majątku załatwić wspólnie (o ile nie ma kredytu hipotecznego lub innego rodzaju zobowiązania – ale to też jest do załatwienia). 

Procedura w Sądzie:

  1. Po zawarciu ugody przed mediatorem, mediator przygotowuje wniosek do Sądu – do którego dołączona jest ugoda która musi obejmować cały majątek stron (opłata sądowa wynosi 300 zł od wniosku, który zawiera projekt porozumienia podziału majątku).
  2. Sąd proceduje ugodę, bada jej zgodność z przepisami prawa i wydaje orzeczenie.
  3. Orzeczenie Sądu jest podstawą do dokonania wszelkich zmian prawnych w zakresie podzielonego majątku (na przykład we wpisach w księgach wieczystych).

Jeśli chcesz dowiedzieć się ile to kosztuje? Zadzwoń!

Mediator jest z Państwem na każdym etapie tego postępowania aż do momentu gdy dostaniecie Państwo orzeczenie Sądu.