Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne

Oferuję skuteczne mediacje rodzinne.

tel: 48 695 319 011

Mediacja rodzinna jest sposobem rozwiązywania konfliktu, w którym biorą udział skłócone strony i mediator. Jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.

Tematy omawiane w toku mediacji zależą od woli jej uczestników, co sprawia że mediacja jest procesem odformalizowanym.

Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące: pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe.

W sposób ugodowy można też uregulować np. wydanie paszportu, wybór kierunku edukacji dziecka, kontakty z dalszą rodziną lub zarząd majątkiem dziecka.

Korzyści z mediacji rodzinnych: 

  1. Mediacja umożliwia stronom samodzielne zdecydowanie, o tym jak chcą ułożyć relacje między rodzicami, a dzieckiem po rozstaniu.
  2. Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej osoby, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.
  3. Mediacja pozwala także na utrzymanie wzajemnych relacji.
  4. W razie sporu daje szansę na szybsze jego zakończenie.
  5. Mediacja pozwala ograniczyć negatywne emocjonalne skutki związane z faktem rozstania.
  6. W skalach stresu na jaki narażony jest człowiek w ciągu całego swojego życia, rozwód sytuowany jest na drugim miejscu po śmierci osoby bliskiej.
  7. Po rozprawie warto od razu złożyć wniosek o wydanie o prawomocnego wyroku (to przyspieszy sprawę).
  8. Niższe są wydatki związane z przeprowadzeniem rozstania stron.
  9. Pozwala bardziej kompleksowo rozstrzygnąć spór.
Dowiedz się więcej o każdym rodzaju mediacji:

Jeśli chcesz dowiedzieć się ile to kosztuje? Zadzwoń!

Mediator jest z Państwem na każdym etapie tego postępowania aż do momentu gdy dostaniecie Państwo orzeczenie Sądu.

Tagi : mediacja rodzinna Szczecin mediacje rodzinne Szczecin mediator rodzinny Szczecin