Kategorie
Komunikacja i Relacje O mediacjach Prawo

10 powodów, dlaczego mediacja jest najlepszym sposobem na przeprowadzenie rozwodu

10 powodów dlaczego mediacja jest najlepszym sposobem na przeprowadzenie rozwodu

Gdy małżeństwo – nie działa dla obojga lub dla jednego z Was – i podjęliście decyzję o rozstaniu, warto rozważyć mediację jako sposób na zakończenie Waszej relacji. Poniżej dziesięć powodów dlaczego warto skorzystać z mediacji rozwodowej:

1. Nie zaczynacie wojny

W trakcie procesu łatwo wejść w logikę wojny i działania „ząb za ząb”, w trakcie mediacji unikacie tego typu pułapki, co powoduje mniej stresu i nie wpływa tak negatywnie na Wasze życie, jak długi proces sądowy z całą otoczką. 

2. Nie tracicie czasu

Mediacja trwa średnio 4 do 8 tygodni łącznie z przygotowaniem dokumentów do Sądu. Wówczas cała sprawa w Sądzie trwa około 15 minut i kończy się na pierwszym posiedzeniu, później 3 tygodnie oczekujecie na uprawomocnienie się orzeczenia. Jest to obecnie najszybsza ścieżka, żeby uzyskać rozwód w Polsce. 

3. Przestajecie być małżeństwem, ale nadal będziecie rodzicami

Dzieci będą elementem który zawsze będzie Was łączyć, mediacja nie eskaluje konfliktu między Wami, mediator pomoże Wam w transformacji Waszej relacji do post-małżeńskiej. Ponadto dzieci nie stają się zakładnikami w długim procesie rozwodowym.

4. Mniejsze koszty

Łączny maksymalny koszt mediacji rozwodowej wraz z opłatami sądowymi to około 3,5 tys. PLN. Proces może kosztować wielokrotność tej kwoty. 

5. Sami decydujecie o warunkach rozstania

Przy pomocy mediatora określacie Wasze kluczowe interesy i to, czego oczekujecie w trakcie rozstania. Mediator pomaga Wam przejść przez wszystkie etapy tak, żeby osiągnąć satysfakcjonujące Was porozumienie. 

6. Nikt nie podsyca konfliktu między Wami

Przez to, że mediacja jest krótkim procesem, nie jesteście tak narażeni na podsycanie konfliktu ze strony osób trzecich. 

7. Unikacie traumy związanej z rozwodem

Długa sprawa rozwodowa z przesłuchaniami, dostarczaniem dowodów, zabezpieczeniami i apelacjami może być dla Was obojga bardzo ciężkim przeżyciem, a orzeczenie zazwyczaj dostaje się po latach. 

8. Podział majątku uwzględniający Wasze realne interesy

Każde z Was może określić co jest dla niego ważne, jeśli chodzi o składniki majątku wspólnego. W trakcie mediacji można uwzględnić realne interesy stron, zamiast matematycznego podzielenia wszystkiego na pół. 

9. Wszystko co zostanie powiedziane w trakcie mediacji, zostaje na mediacji

Wszystko co zostaje podniesione w trakcie mediacji objęte jest zakazem dowodowym w Sądzie, do tego mediator jest zobowiązany do poufności! 

10 . Nikt nie przegrywa 

Rzadko się o tym pamięta, ale rozwodu nie da się wygrać, można go co najwyżej nie przegrać.  Rozwodząc się w pokojowy sposób – zamykacie jeden z rozdziałów Waszego życia i otwieracie kolejny. Dobrze jest to zrobić bez obciążania bagażem „złego rozwodu”. 

Jeśli chciałbyś zadać jakie pytania odnośnie tego procesu, nie wahaj się dzwonić!   

Kategorie
Komunikacja i Relacje O mediacjach

Mediacja rozwodowa krok po kroku

Mediacja rozwodowa krok po kroku

W Polskim systemie prawnym żeby uzyskać rozwód trzeba złożyć pozew rozwodowy, jeśli strony są dogadane co do warunków rozstania to do pozwu załączone jest porozumienie regulujące warunki rozstania (wola rozstania, sposób opieki na dziećmi, podział majątku). 

Artykuł bardziej szczegółowo traktuje o przeprowadzeniu rozwodu przez mediację. Pamiętajcie że każda sprawa jest inna i jeśli chcecie skorzystać z tej formy, zapraszam do kontaktu żeby ustalić szczegóły działania!

Krok 1. Rozpoczynamy mediację w trakcie której omówione będą wszystkie kluczowe punkty rozstania:

a) sam fakt rozstania ( z orzeczeniem winy czy bez orzekania o winie?)

b) jeśli są dzieci to w jaki sposób dalej będzie nad nimi sprawowana opieka

c) sposób podziału majątku

d) sposób korzystania z mieszkania

Krok 2. Po przerobieniu powyższych punktów zawierana jest ugoda

To najważniejsza część całego procesu – mediacja- która zajmuje najwięcej czasu. Mediator pomaga Wam przepracować wszystkie punkty rozstania, tak żeby doprowadzić do satysfakcjonującej Was ugody.

Krok 3. Redagujemy pozew rozwodowy który zawiera postanowienia ugody. Pozew składa jedno z rozwodzących się małżonków.

W pozwie zawarte są wszystkie istotne ustalenia który poczyniliście w trakcie mediacji, pozew będzie określał precyzyjnie wszystkie istotne elementy tak żeby postępowanie przed Sądem było jak najkrótsze.

Krok 4. Złożenie pozwu wraz z dokumentami (odpisy aktu małżeństwa, urodzenia dzieci, dotyczące majątku itd.) i opłacenie opłat sądowych (600 zł za pozew + 300 zł za podział majątku, 300 zł jest później zwracane za załatwienie sprawy przez ugodę )

Dokumenty zaczynam gromadzić już w toku mediacji, zebranie wszystkie w jedną całość nie powinno zająć dużo czasu.

Krok 5. Czekacie z sądu na informację o wyznaczeniu rozprawy (około 3 miesięcy)

Dużo zależy od ilości spraw które Sędzia, do którego trafi Wasza sprawa, aktualnie prowadzi. Należy wspomnieć że pozew gdzie wykazujecie zgodność co do warunków rozstania jest łatwiejszy do prze procedowania dla Sądu niż sprawa w której istnieje brak zgody i konflikt.

Krok 6. Stawiacie się na rozprawę, zazwyczaj Sąd pyta czy podtrzymujecie twierdzenia i zobowiązania zawarte w pozwie i ugodzie, jeśli tak całość trwa około 15 minut.

Zazwyczaj jest to jedna sprawa, 15 minut. Czasami dociekliwy Sędzia może zadać parę pytań.

Krok 7. Po rozprawie warto od razu złożyć wniosek o wydanie o prawomocnego wyroku (to przyspieszy sprawę).

Przeprowadzę Was przez te formalności żebyście jak najszybciej uzyskali dokumenty potwierdzające Wasz rozwód.

Krok 8. Czekacie na uprawomocnienie się orzeczenia o rozwodzie i doręczenie dokumentów z sądu.

Teoretycznie orzeczenie o rozwodzie uprawomocni się w ciągu 21 dni od wydania orzeczenia przez Sąd. W praktyce, trzeba poczekać na właściwy dokument z Sądu.

Krok 9. Koniec. Każde z Was idzie w swoją stronę. 

Cały proces od początku do końca to około 3 do 5 miesięcy.

Jeśli zastanawiasz się czy skorzystać z moich usług, zapraszam do kontaktu, chętnie odpowiem na wszystkie pytania i doradzę w jaki sposób przeprowadzić Waszą sprawę!

Kategorie
O mediacjach Wszystkie

Moje podejście do mediacji – Konrad Gutowski

Moje podejście do mediacji – Konrad Gutowski

Każdy mediator gdzieś się wyszkolił i zna podstawy związane metodyką prowadzenia mediacji. 

To co różni mediatorów to styl w którym mediacje są prowadzone. 

Mój styl zakłada skupienie się na konkretach i jeśli pojawią się problemy w komunikacji, szybkie przepracowanie danego problemu. Jeśli podjęliście już decyzję o rozwodzie to najlepiej skupić się na rozstaniu i ustalić wszystkie aspekty Waszego rozstania i na tym właśnie się skupiam. 

Taka rozmowa nie jest komfortowa dla żadnego z Was, ale myślę że lepiej przygotować się na parę ciężkich rozmów na przestrzeni paru tygodni niż męczyć się miesiącami lub latami w procesie Sądowym. 

Kategorie
Komunikacja i Relacje O mediacjach Wszystkie

Rola mediatora

Rola mediatora

Mediator ma za zadanie pomóc Wam dojść do porozumienia, mediator jest moderatorem rozmowy który aktywnie Was wspiera przez cały okres mediacji, mediator ma sprawnie przeprowadzić Strony przez cały proces. 

Żeby osiągnąć założone cele mediator stosuje metody i techniki związane z mediacją które sprawiają że cały proces jest uporządkowany, rozmowy nie mają charakteru eskalującego konflikt tylko prowadzą do merytorycznego załatwienia sprawy. Mediator pomaga ustalić stanowiska, przepracować różnice i generalnie pomaga w komunikowaniu swoich oczekiwań. 

Mediator nie jest psychoterapeutą który leczy, tylko dyplomatą który pomaga zawrzeć pokój na dogodnych dla obydwu Stron warunkach i który pozwoli Wam na rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu. 

Kategorie
O mediacjach Wszystkie

Argumenty za mediacją

Argumenty za mediacją

1. Mediacja jest znacznie tańsza niż proces (obecnie stawki adwokatów i radców prawnych za sam rozwód, bez dodatkowych usług zaczynają się od 3 tys. zł i potrafią sięgnąć dużych kwot)

2. Mediacja jest krótsza niż proces (tygodnie vs. lata)

3. Mediacja pociąga za sobą mniej stresu i prowadzi do zamknięcia pewnego etapu w życiu w sposób pokojowy.

4. Mediacja jest odformalizowana, nie musisz pisać pism czy składać wyjaśnień – czysta rozmowa między ludźmi

5. Negocjujecie pomiędzy sobą a w porozumieniu pomaga bezstronna osoba w postaci mediatora

Kategorie
O mediacjach Prawo Wszystkie

Różnica pomiędzy mediacją, a procesem rozwodowym

Różnica pomiędzy mediacją, a procesem rozwodowym

Wybór między mediacją a procesem rozwodowym to jak wybór pomiędzy otwartą wojną a ciężkimi negocjacjami. 

Na wojnie tracą wszyscy, a strony które wejdą w udowadnianie sobie różnych twierdzeń, przywoływanie świadków, zazwyczaj zakopują się w nim na lata. Proces trwa i w tym czasie człowiek jest w zawieszeniu, nie może rozpocząć nowego rozdziału w życiu, co kwartał lub pół roku musi iść na rozprawę co boleśnie przypomina o rozwodzie i pociąga za sobą dodatkowy, niepotrzebny stres i tworzy traumę. 

Z kolei mediacja to proces obliczony na miesiące lub wręcz tygodnie, nie ma tu adwokatów i sądu który coś zrobi za nas, ale dzięki odformalizowanej konwencji mediacji, można spokojnie omówić każdy aspekt rozstania bez wchodzenia w logikę konfliktu. 

Które Ty wybierzesz? Wojnę czy pokój?