Test

Alimenty

Każdy z rodziców jest zobowiązany do opieki nad dzieckiem i dostarczenia zasobów które pozwolą dziecku na przetrwanie i rozwój. Mediacja odnośnie alimentów to skomplikowany proces jeśli dziecko jest pod opieką dwojga rodziców i każde uczestniczy w opiece. Warto wtedy ustalić zasady łożenia na dzieci żebyście oboje mieli jasną sytuację. 

Jak to się robi poprzez mediację
(same alimenty):

  1. Zidentyfikowanie realnych potrzeb dziecka stosownie do wieku i możliwości finansowych obojga rodziców. 
  2. Zidentyfikowanie okoliczności związanych z dotychczasową opieką nad dzieckiem i dostarczaniem zasobów dla dziecka. 
  3. Negocjacje których efektem jest ugoda mediacyjna określająca kwotowo lub w inny sposób łożenia na utrzymanie dziecka.
  4. Ugoda zawarta przed mediatorem podlega zatwierdzeniu przez właściwy rejonowych sąd rodzinny.
  1. Zidentyfikowanie realnych potrzeb dziecka stosownie do wieku i możliwości finansowych obojga rodziców.
  2. Zidentyfikowanie okoliczności związanych z dotychczasową opieką nad dzieckiem i dostarczaniem zasobów dla dziecka.
  3. Negocjacje których efektem jest ugoda mediacyjna określająca kwotowo lub w inny sposób łożenia na utrzymanie dziecka.
  4. Ugoda zawarta przed mediatorem podlega zatwierdzeniu przez właściwy rejonowych sąd rodzinny.

Jeśli chcesz dowiedzieć się ile to kosztuje

Sprawdź w cenniku

Mediator jest z Państwem na każdym etapie tego postępowania aż do momentu gdy dostaniecie Państwo orzeczenie Sądu.