Cennik

Cennik

Mediacja to proces, a Ja, jako mediator z 11 letnim doświadczeniem, upewniam się że obsługa tego procesu będzie stała na najwyższym poziomie.

Ogólne zasady rozliczeń

Na początku współpracy ze Państwem ciężko jest ocenić jak duże będzie moje zaangażowanie godzinowe w Państwa sprawę, dlatego przyjąłem zasadę ceny sztywnej bez limitu godzinowego. W przypadku gdy mediacja zajmie więcej czasu niż sądziłem – nie musicie Państwo płacić nic ponad to co jest podane w cenniku. Wyjątkiem od zasady ceny sztywnej są mediacje w sprawach innych niż rozwodowe, związane z opieką nad dzieckiem, podziałem majątku i alimentami – w tym przypadku wycena jest indywidualna dla każdej sprawy osobno. 

Wstępna konsultacja telefoniczna i wszystkie rozmowy telefoniczne przed rozpoczęciem mediacji są bezpłatne, osobista konsultacja przed mediacją to koszt 150 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

Nie mam żadnych ukrytych opłat związanych ze świadczeniem moich usług, jednak musicie Państwo pamiętać że opłaty sądowe i opłaty związane z zewnętrznymi usługami (np. zlecenie biegłemu wyceny nieruchomości wspólnej) ponosicie we własnym zakresie. 

W cenie usługi jest też wsparcie dla Państwa związane z załatwieniem formalności Sądowych (złożenie pozwu, złożenie wniosków, kontakt z sądem). 

W przypadku gdy mediacja odbywa się w innym mieście niż Szczecin, do ceny doliczam koszty transportu, wynajmu biura i pobytu (koszty i sposób działania uzgadniam indywidualnie ze zlecającym). 

Ceny w Złotym Polskim, podane są poniżej:

  Mediacja rozwodowa

  1 500

  Cena za przeprowadzenie mediacji rozwodowej w celu uzyskania rozwodu, w przypadku gdy:

 • – nie ma dzieci
 • – nie ma podziału majątku
 • Po zawarciu ugody mediator przygotuje pozew do Sądu w oparciu o postanowienia ugody.

  Mediacja rozwodowa z podziałem majątku

  2 200

  Cena za przeprowadzenie mediacji rozwodowej w celu uzyskania rozwodu, w przypadku gdy:

 • – nie ma dzieci
 • Po zawarciu ugody mediator przygotuje pozew do Sądu w oparciu o postanowienia ugody.

  Mediacja rozwodowa z podziałem majątku i uregulowaniem opieki na dziećmi

  2 900

  Cena za przeprowadzenie mediacji rozwodowej w celu uzyskania rozwodu

  Po zawarciu ugody mediator przygotuje pozew do Sądu w oparciu o postanowienia ugody.

  Mediacja w sprawie podziału majątku wspólnego po rozwodzie

  2 000

  Cena za przeprowadzenie mediacji w sprawie podziału majątku wspólnego w sytuacji gdy ten nie został jeszcze podzielony ale Strony mają już orzeczony rozwód.

  Po zawarciu ugody mediator przygotowuje odpowiedni wniosek do Sądu.

  Mediacja w sprawie o alimenty

  750

  Mediacja w sprawie o alimenty.

 • – Jeśli Strony mają więcej niż jedno wspólne dziecko, w sprawie każdego dziecka należy zawrzeć osobną ugodę odnośnie alimentów (+250 zł za każdego kolejne dziecko)
 • Po zawarciu ugody mediator przygotowuje wniosek do Sądu o zatwierdzenie ugody.

  Mediacja w sprawie o opiekę nad dzieckiem

  750

  Mediacja w sprawie o opiekę nad dzieckiem ma doprowadzić strony do stworzenia kompletnego, precyzyjnego i wykonalnego planu opieki nad dzieckiem.

 • – Jeśli Strony mają więcej niż jedno wspólne dziecko, w sprawie każdego dziecka należy zawrzeć osobną ugodę odnośnie opieki (opłata podstawowa +250 zł za każde kolejne dziecko)
 • Po zawarciu ugody mediator przygotowuje wniosek do Sądu o zatwierdzenie ugody.

  W sprawach: gospodarczych, spadkowych, majątkowych, zobowiązania i wierzytelności, prawa autorskie i ochrona dóbr osobistych, sukcesja w przedsiębiorstwie, wewnątrzkorporacyjnych

  Obowiązuje indywidualna wycena

  Stawką wyjściową jest 200 zł za godzinę pracy (może ulec zmianie w zależności od skomplikowania sprawy i ilości uczestniczących stron). Mediator podaje szacunkowy nakład godzinowy pracy który jest podstawą dla umowy pomiędzy mediatorem a stroną zlecającą. Jeśli szacunkowa ilość godzin zostanie przekroczona, Strony mogą zdecydować o zakończeniu lub kontynuacji mediacji za wynagrodzeniem godzinowym określonym w wycenie.

Inne mediacje

Prowadzę sprawy także w innych obszarach niż mediacje rodzinne, w tym między innymi sprawy związane z:

 • Konfliktami we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach.
 • Konfliktami na tle sporów zbiorowych w miejscu pracy.
 • Konfliktami między przedsiębiorcami.
 • Konflikty i napięcia wynikające z sukcesji w przedsiębiorstwie 
 • Konflikty majątkowe dotyczące zarządzania nieruchomością wspólną
 • Mediacje wewnątrzkorporacyjne

Wspieram działy HR w rozwiązywaniu konfliktów wewnątrzogranizacyjnych. 

Zapraszam do kontaktu!